Zoals wettelijk verplicht zullen wij zorgzaam met uw persoonlijke gegevens omgaan. We zullen geen persoonlijke gegevens aan derden verstrekken, tenzij we hiertoe rechtelijk verplicht zijn.
Persoonlijke gegevens zoals opgegeven zijn in het aanmeldscherm blijven bij ons bewaard tot:
  • 7 dagen na het aflopen van een MOBILE-XS account

  • 30 dagen nadat een FLEXI-XS account afgelopen is en er niet meer is ingelogd

Wanneer deze termijn is verstreken worden de accountgegevens gewist.
Onze website gebruikt cookies alleen voor de goede werking van de website. We gebruiken geen tracking cookies.
Onze betalingsverwerkers zijn Paypal en Mollie, voor verwerking van je betaling via deze betalingsproviders worden er gegevens gedeeld om de betaling mogelijk te maken.