Alle informatie op deze site is eigendom van SMSUseNet (geregistreerde handelsnaam van Corum Bedrijfsautomatisering).
Niets van deze site mag worden gekopiëerd zonder toestemming van SMSUseNet.
Alle informatie is onder voorbehoud; hoewel we zo zorgvuldig mogelijk werken kunnen we niet voorkomen dat er fouten gemaakt worden, en we zullen ons in het geval een dergelijke fout zich voordoet ook beroepen op deze disclaimer.
SMSUseNET is niet verantwoordelijk voor het handelen van een onzer cliënten en we zullen ons beroepen op onze Algemene voorwaarden en deze disclaimer indien nodig.