Algemene voorwaarden

Om een goede dienstverlening te kunnen verzorgen dienen onze klanten zich te houden aan een aantal regels:

  • Het versturen van spam via een account bij ons is niet toegestaan.

  • Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor de content die ze verspreiden en dienen er zelf voor te zorgen dat hun handelen niet strijdig is met de Nederlandse/Europese wetgeving.

  • Het delen van een account is niet toegestaan, wel mag men het account op verschillende locaties gebruiken mits dit niet op meerdere locaties tegelijkertijd gebeurt.

  • Gebruikers dienen zich te houden aan de net-etiquette voor usenet; hieronder vallen o.a. het niet onheus benaderen van mede usenetgebruikers; het overvloedig cross-posten in nieuwsgroepen en het off-topic posten.

  • Gebruikers dienen hun programma zodanig in te stellen dat andere gebruikers hiervan geen hinder ondervinden.

Bij het niet naleven van bovengenoemde regels zullen we maatregelen nemen die variëren van o.a. het op de hoogte brengen en waarschuwen van onze client tot het direct afsluiten van het account. De eventuele gemaakte kosten bij het verhalen van schades zullen we in rekening brengen bij de eigenaar van het account in kwestie dan wel de gebruiker van dat account.

Diensten van SMSUsenet
Wij proberen een zo goed mogelijk produkt te leveren. Problemen die veroorzaakt worden door storingen in onze apparatuur zullen we vergoeden in de vorm van een compensatie voor de tijd waarin de client niet gebruik heeft kunnen maken van onze diensten. Storingen buiten ons netwerk kunnen we helaas niet verhelpen/voorkomen en vallen buiten de compensatie regeling.

Met het aangaan van een account bij SMSUseNET stem je in met deze voorwaarden.